[Hoạt Động PVE] Tổng Hợp Hoạt Động Đội

[Hoạt Động PVE] Tổng Hợp Hoạt Động Đội

15/07/2021

1. Vết Nứt Hư Không

 • Thời gian mở : Cả ngày/ Cả tuần
 • Lv mở : Chuyển 0 Lv 60
 • Phần thưởng : Mảnh nón Cam - Tím , Mảnh dây chuyền Cam - Tím , Hồn Tinh

Mô tả : Tiêu hoa Chìa Khóa Hư Vô đến Vết Nứt Không Gian diệt quái vật rớt kho báu. Càng gần trung tâm sẽ thu được càng nhiều lợi tức.  

2. Ngũ Hành Bí Cảnh

 • Thời gian mở : Cả ngày/ Cả tuần
 • Lv mở : Chuyển 0 Lv 68

Mô tả : 
- Tổ đội 2 người trở lên để vào phụ bản, mỗi ngày được tham gia 2 lần. Bí Cảnh Ngũ Hành chia làm 5 ải Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đánh bại thủ vệ để vào tầng sau.

3. Phụ Bản Tru Tiên

 • Thời gian mở : Cả ngày/ Cả tuần
 • Lv mở : Chuyển 0 Lv 80
 • Phần thưởng : Đan dược cao, Đá khảm tròn, Linh thạch khóa, EXP

Mô tả : 
- Đội trưởng cầm Thập Phương Lâu Lệnh Bài mới được vào, Lệnh có tỷ lệ nhận được trong quay thưởng bạc và nhiệm vụ Kỳ Ngộ
- Mỗi tuần được vào tối đa 3 lần, mỗi ngày 1 lần.
- Địch mạnh, mời bạn bè cùng tổ đội

4. Khiên Chiến Phụ Bản

 • Thời gian mở : Cả ngày / Cả tuần
 • Lv mở : Chuyển 0 Lv 90
 • Phần thưởng : EXP, Mảnh  dây chuyền cam, Đá khảm tam giác, Đá khảm vuông

Mô tả : 
- Khiêu chiến PB cần tổ đội 3 người trở lên 
- Phụ bản di tích mỗi ngày tham gia 2 lần
- Thời gian vượt càng ngắn nhận thưởng càng nhiều

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ