[Hoạt Động] Thần Châu Chinh Chiến

[Hoạt Động] Thần Châu Chinh Chiến

30/07/2021

Quý Đạo Hữu thân mến,

Sau đây Phì Ka xin giới thiệu đến các vị huynh tỷ một hoạt động cực đặc sắc mang lại rất nhiều tài nguyên tu luyện hiếm có, hoạt động Thần Châu Chinh Chiến !. Thông tin chi tiết còn cần quý huynh tỷ theo dõi bên dưới.

I. Nội Dung

Mùa giải diễn ra, hai chế độ chính sẽ xuất hiện là Cướp Thủy Tinh Thành và Công Thành Chiến

1. Cướp Thủy Tinh Thành

- Là chế độ chuẩn bị cho Công Thành Chiến, lượng Thủy Tinh tích trữ của phe ta trong thanh quyết định mức độ năng lực buff thêmcho thành viên phe ta trong Công Thành Chiến

- Sau khi vào thành, mỗi thành có điểm Lưu trữ thủy tinh của 3 quốc gia. Khu vực trung tâm của bản đồ là khu vực Thủy Tinh

- Đạo hữu có thể cướp đoạt Thủy Tinh và mang về phe mình.

2. Công Thành Chiến

- Cứ Cách 2-3 ngày sau khi mở Thanh Nhỏ, Thành Quận, Hoàng Thành tương ứng có thể phát động 1 lần tranh đoạt thành

- Sau khi mở tranh đoạt thành, nếu tranh đoạt thất bại, chiếm Thần Long bảo vệ của thành bị chiếm có thể nhận Ảnh Hưởng Thành cao sẽ nhận quyền sở hữu thành

II, Quy Tắc Mùa Giải

- 3 ngày sau khi Tu Tiên Giới được mở chuẩn bị vào mùa giải Công Thành Chiến, mùa giải Công Thành Chiến mở muộn nhất không quá ngày 6.

- Mùa giải Công Thành Chiến là kiểu chơi liên server, trong thời gian chiến Thành Nhỏ đến Thành Quận mùa 1, có khoảng cách thời gian giữa các mùa giải, có thể xử lí liên server lần 2 dựa vào tình hình server

- Trong thời gian xử lí liên server, mùa giải Công Thành Chiến có thể phải tạm dừng, mong các Đạo Hữu kiên nhẫn chờ đợi

III, Chi Tiết

1, Thành Trì

- Công chiến các thành để nhận được mức lợi tức lớn nhất

2, Quốc Gia

- Các Quốc Gia chứa các thành trì

3, Kho Báu

4, Tu Hành

 

Chúc các vị Đạo Hữu thu thập được nhiều tài nguyên, công phá được nhiều Thành Trì Tu Tiên

 

BQT Phàm Nhân Tu Tiên

Trận Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ