[Tính Năng] Thời Gian Biểu Các Hoạt Động

[Tính Năng] Thời Gian Biểu Các Hoạt Động

02/07/2021

Các vị Đạo Hữu thân mến,

Tính năng để hệ thống lại thời gian các hoạt động cũng như tạo khoảng thời gian thuận tiện để tất cả các Tu Tiên Giả đều có thể tham gia hoạt động, Phàm Nhân Tu Tiên - 3D sở hữu một tính năng cực HOT, đó là Thời Gian Biểu Hoạt Động

1, Tính Năng Lịch Tuần

- Các vị Đạo Hữu có thể dễ dàng tìm thấy nút "Lịch Tuần" bên trong giao diện "Hàng Ngày"

2, Chi Tiết Thời Gian Biểu Các Hoạt Động

Thời Gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
11:00 Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập
12:15 Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi
12:30 Hư Linh Điện Huyết Đấu Huyết Đấu Thí Luyện Huyết Cấm Huyết Đấu Thí Luyện Huyết Cấm Chân Linh Đảo
14:30 Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập
16:00 Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi
17:00 Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập
19:30 Luận Đạo Bang Kho Báu Bang Luận Đạo Bang Luận Đạo Bang Kho Báu Bang Luận Đạo Bang Âm Minh Địa
20:00 Chân Linh Đảo Thiên Ngoại Ma Giáo Chân Linh Đảo Thiên Ngoại Ma Giáo Chân Linh Đảo Thiên Ngoại Ma Giáo Chân Linh Đảo
20:30 Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi Chạy Đi Chờ Chi
21:00 Phu Thê Tranh Đấu Đại Hội Luận Kiếm Phu Thê Tranh Đấu Đại Hội Luận Kiếm Đại Hội Luận Kiếm Phu Thê Tranh Đấu Sư Môn Tranh Đấu
22:30 Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập Ma Đạo Xâm Nhập

 

Mong rằng những thông tin phía trên sẽ giúp Đạo Hữu ngày càng tiến xa hơn tại Tu Tiên Giới !

 

BQT Phàm Nhân Tu Tiên

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ