[Tính Năng] Luyện Đan - Đan Dược

[Tính Năng] Luyện Đan - Đan Dược

07/05/2021

  

 Tính năng Đan Dược giúp Tu Tiên Giả sử dụng được hết giá trị của các loại linh dược, linh thảo vạn năm quý hiếm thu được từ các Boss hoặc dược viên

1. Đan Dược

    Hiển thị số lượng đan dược hiện có và số lượng đan dược tối đa có thể dùng

2. Luyện Đan

    Được chia làm 3 loại với nhiều tác dụng khác nhau: Thuộc Tính, Cảnh Giới và Linh Sủng

3. Nguyên Liệu

    Danh sách ổng hợp nguyên liệu cần dùng để hợp luyện và dụng lò luyện đan, cách sở hữu và nuôi trồng dược liệu, danh sách dược tính,...

 

BQT Tuyệt Thế Chiến Hồn

Trân Trọng

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ