Big Update Tháng 11 - Ma Đạo Tranh Phong

Big Update Tháng 11 - Ma Đạo Tranh Phong

13/11/2021

BIG UPDATE THÁNG 11 - MA ĐẠO TRANH PHONG

I: Thời gian Update: 08h00 đến 14h00 ngày 14/10
II. Nội Dung Update
1. 2 Linh Sủng SS+ mới: Quyền Vương Tương Lai và Hỗn Thế Ma Đồng


2. 2 Tinh Linh Thủ Hộ Mới: Khí Vận Long Châu và Sơn Hà Đồ


3. Bí Mật Hồng Nhan nay có thể nâng cấp
4. Mở Shop Công Pháp mua được bằng Phiếu Điểm (Shop sẽ mở bán theo từng phái, mỗi phái sẽ hiện sách của phái mình)


5. Đấu Trường Phu Thê chuyển thành Liên SV thay vì Trong SV
6. Thêm tính năng Thần Thông - Pháp Bảo


7. Thêm tính năng Nâng Cấp Bạn Đồng Hành

Nội dung phụ:
1. Mở rộng số lượng đan thuộc tính-cao của Tọa Kỵ, Linh Dực, Khí Linh lên 750.
2. Mở rộng số lượng đan thuộc tính-cao của Pháp Bảo lên 660.
3. Điều chỉnh rớt của Linh Sủng, trứng linh sủng A thì ra linh sủng A~S, trứng linh sủng S thì ra linh sủng S-Hồn Linh Sủng S, trứng linh sủng SS thì ra hồn S, ra linh sủng SS.
4. Thời gian bảo vệ sau khi thành công chiếm động phủ đổi thành 1 giờ, thời gian CD khi chiếm thất bại là 30 phút
5. Số lượt chiếm lĩnh mỗi ngày của lãnh địa động phủ giảm từ 5 xuống 3 lượt

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ