[SIÊU SỰ KIỆN] ĐUA TOP THÁNG 10

[SIÊU SỰ KIỆN] ĐUA TOP THÁNG 10

29/09/2021

[SIÊU SỰ KIỆN] ĐUA TOP THÁNG 10


1. Đua TOP Nạp nhận iPhone 12 Promax
Thời gian: 0h00 ngày 01/10 đến 23h59 ngày 14/10
smileyPhạm vi: All server
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện diễn ra, TOP 50 đạo hữu có số lượng nạp cao nhất toàn server sẽ nhận được phần quà giá trị, đặc biệt TOP 1 sẽ sở hữu ngay cho mình 1 chiếc iPhone 12 Promax.
Phần thưởng: 

TOP Điều Kiện Phần Thưởng Hiện Vật
1 Nạp ít nhất 100,000 TIên Ngọc Viêm Thú Cùng Kỳ*1 + [Long Hồn]Bỉ Dực Song Phi*1 + Thời Trang - Quân Lân Thiên Hạ*1 + Thời Trang Hồng Nhan SS Tự Chọn*2 + Hồng Hoang Thạch*5 + Thiên Linh Tinh*10 Iphone 12 Pro Max*1
2 Nạp ít nhất 75,000 Tiên Ngọc Phấn Đào Linh Hồ*1 + Tuyệt Đại Song Kiêu*1 + Thời Trang - Kim Văn Hạc Vũ*1 + Thời Trang Hồng Nhan SS Tự Chọn*1 + Hồng Hoang Thạch*4 + Thiên Linh Tinh*8  
3 Nạp ít nhất 50,000 Tiên Ngọc Hồ Sen Lăng Tiêu*1 + Kỳ Lân Cầu Vồng*1 + Thời Trang - Mặc Ảnh Kinh Hồng*1 + Thời Trang Hồng Nhan SS Tự Chọn*1 + Hồng Hoang Thạch*3 + Thiên Linh Tinh*6  
4-10 Nạp ít nhất 35,000 Tiên Ngọc Cưỡi Rồng Vạn Dặm*1 + Thần Hi Giáng Thế*1 + Thời Trang - Đường Nhân Phong Tình*1 + Thời Trang Hồng Nhan S Tự Chọn*1 + Hồng Hoang Thạch*2 + Thiên Linh Tinh*4  
11-20 Nạp ít nhất 25,000 Tiên Ngọc Trục Quang Phượng Thần*1 + Kim Tước Vương Hầu*1 + Thời Trang - Thu Tịch Đình Nguyệt*1 + Hồng Hoang Thạch*1 + Thiên Linh Tinh*3  
21-30 Nạp ít nhất 15,000 Tiên Ngọc Xích Lân Phong Hỏa*1 + Răng Sún*1 + Thời Trang - Lan Lăng Tùng Ý*1 + Viêm Linh Thần Hỏa*8 + Thiên Linh Tinh*2  
31-50 Nạp ít nhất 10,000 Tiên Ngọc Mộng Bố Ngẫu*1 + Thiểm Điện Lôi Minh*1 + Thời Trang - Ánh Nắng Trong Tuyết*1 + Viêm Linh Thần Hỏa*6 + Thiên Linh Tinh*1  

Lưu ý:
- Trong thời gian trên người chơi tham gia đua top đạt đủ điều kiện hạng và mốc nạp Tiên Ngọc tối thiểu sẽ nhận các phần quà tương ứng.
- BXH sẽ được cập nhật liên tục trên Fanpage Phàm Nhân Tu Tiên
- Trong trường hợp 2 người có số lượng nạp Tiên Ngọc bằng nhau, người nạp trước sẽ tính TOP trước
- Phần quà sẽ được nhận qua thư Ingame sau 24-48 tiếng kết thúc sự kiện.

2.  Đua TOP Tiêu nhận Airpod Pro
Thời gian: 0h00 ngày 01/10 đến 23h59 ngày 14/10
smileyPhạm vi: All server
frownThể lệ: Trong thời gian sự kiện diễn ra, TOP 100 đạo hữu có số lượng Tiêu cao nhất toàn server sẽ nhận được phần quà giá trị, đặc biệt TOP 1 sẽ sở hữu ngay cho mình 1 chiếc tai nghe Airpod Pro
Phần thưởng: 

TOP Điều Kiện Phần Thưởng

Hiện Vật

1 Tiêu ít nhất 150,000 Tiên Ngọc Linh Dực - Kim Loan*1 + Thời Trang Vũ Khí - Hồng Minh Nhạn Linh*1 + Thời Trang Tóc - Quân Lân Thiên Hạ*1 + Hồng Hoang Thạch*4 + Hỏa Phượng Vũ*8 + Phục Long Tinh Hồn*8 Airpod Pro*1
2 Tiêu ítnhất 125,000 Tiên Ngọc Linh Dực - Sí Diễm*1 + Thời Trang Vũ Khí - Lưu Nhẫn Nhược Hỏa*1 + Thời Trang Tóc - Ruy Băng Đam Mê*1 + Hồng Hoang Thạch*3 + Hỏa Phượng Vũ*7 + Phục Long Tinh Hồn*7  
3 Tiêu ítnhất 100,000 Tiên Ngọc Linh Dực - Chân Tiên Thiên Giới*1 + Thời Trang Vũ Khí - Hà Minh Thu Dương*1 + Thời Trang Tóc - Kim Sắc Vũ Thường*1 + Hồng Hoang Thạch*2 + Hỏa Phượng Vũ*6 + Phục Long Tinh Hồn*6  
4-10 Tiêu ítnhất 75,000 Tiên Ngọc Linh Dực - Song Sanh*1 + Thời Trang Vũ Khí - Xá Tử Yên Hồng*1 + Thời Trang Tóc - Mùa Hè Mát Mẻ*1 + Hồng Hoang Thạch*1 + Hỏa Phượng Vũ*5 + Phục Long Tinh Hồn*5  
11-20 Tiêu ítnhất 50,000 Tiên Ngọc Linh Dực - Hồng Trần*1 + Thời Trang Vũ Khí - Xá Tử Yên Hồng*1 + Tai Thỏ Gợi Cảm*1 + Hồng Hoang Thạch*1 + Hỏa Phượng Vũ*4 + Phục Long Tinh Hồn*4  
21-30 Tiêu ítnhất 35,000 Tiên Ngọc Thời Trang Vũ Khí - Xá Tử Yên Hồng*1 + Thời Trang Tóc - Nghỉ Hè*1 + Viêm Linh Thần Hỏa*8 + Hỏa Phượng Vũ*3 + Phục Long Tinh Hồn*3  
31-50 Tiêu ítnhất 15,000 Tiên Ngọc Thời Trang Vũ Khí - Long Tuyền Sát Tuyệt*1 + Thời Trang Tóc - Nghỉ Hè*1 + Viêm Linh Thần Hỏa*6 + Hỏa Phượng Vũ*2+ Phục Long Tinh Hồn*2  
51-100 Tiêu ít nhất 5,000 Tiên Ngọc Thời Trang Vũ Khí - Long Tuyền Sát Tuyệt*1 + Thời Trang Tóc - Nghỉ Hè*1 + Viêm Linh Thần Hỏa*4 + Hỏa Phượng Vũ*1 + Phục Long Tinh Hồn*1  

Lưu ý:
- Trong thời gian trên người chơi tham gia đua top đạt đủ điều kiện hạng và mốc tiêu Tiên Ngọc tối thiểu sẽ nhận các phần quà tương ứng.
- BXH sẽ được cập nhật liên tục trên Fanpage Phàm Nhân Tu Tiên
- Trong trường hợp 2 người có số lượng tiêu Tiên Ngọc bằng nhau, người tiêu trước sẽ tính TOP trước
- Phần quà sẽ được nhận qua thư Ingame sau 24-48 tiếng kết thúc sự kiện.

3. Mở bán gói Funstore
- Thời gian: 04/10 đến 15/10

Gói Vật Phẩm Hình Ảnh
0 Đồng tháng 10 Tiên Ngọc Khóa*200 + KNB*2000 + Thiên Cơ Lệnh*1
0 Đồng ngày 10/10 Tiên Ngọc Khóa*200 + KNB*2000 + Ma Linh Đồ*1
50K  Tiên Ngọc*300 + Tiên Ngọc Khóa*500
100K  Tiên Ngọc*600 + Tiên Ngọc Khóa*1500
200K Tiên Ngọc*1200 + Tiên Ngọc Khóa*3000
500K Tiên Ngọc*3000 + Tiên Ngọc Khóa*6000
1000K Tín Sứ Chiêu Tài*1 + Tiên Ngọc*5000

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ